คอร์ส เรียนทำเว็บไซต์ด้วย WordPress (Private Class)

คอร์ส สร้างเว็บไซต์

ด้วย WordPress

6,950

จากราคาเต็ม 16,950 บ

 • เรียน สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress
 • เรียน 1-2 คน (ผ่าน Zoom)
 • ระยะเวลาเรียน 4 ชม.
 • เรียน 3 วัน วันละ 2 ชม.

คอร์ส สร้างเว็บไซต์

ระบบ E-Commerce

9,950 B

จากราคาเต็ม 19,950 บ

 • เรียน สร้างเว็บไซต์  E-Commerce
 • เรียน 1-2 คน (ผ่าน Zoom)
 • ระยะเวลาเรียน 8 ชม
 • เรียน 3 วัน วันละ 2 ชม.

คอร์ส สร้างเว็บไซต์

ระบบ E-Learning

12,950 B

จากราคาเต็ม 22,950 บ

 • เรียน สร้างเว็บไซต์ระบบ E-Learning
 • เรียน 1-2 คน (ผ่าน Zoom)
 • ระยะเวลาเรียน 12 ชม.
 • เรียน 3 วัน วันละ 2 ชม.

ตัวอย่างเว็บไซต์

popdigitalbiz.com

drtoyconseloronline.com

tanoshiinihongoschool.com

kritsadaruang.com

donow.co.th

baraadv.co.th